วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความเป็นธรรมในสังคม

 


                                             ความเป็นธรรมในสังคม                                          มนุษย์เราโดยกำเนิดล้วนแล้วแต่มีใจเป็นธรรมในก้นบึ้งของจิตใจไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ต้อง การชีวิตสันติสงบสุข ความเป็นธรรม ความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพันธุ์ ตลอดจนมวลมนุษยชาติ ซื่งเป็นความปรารถนาของมนุษย์มากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่กำหนด สภาพความั่นป่วนของมนุษย์ล้วนล้อมรอบเกิดจากปัญหาความไม่เป็นธรรม ไม่ว่าขอบเขตระหว่างประเทศหรือภายในแว่นแคว้นแตกต่างกันไป ตามสภาพของแต่ละประเทศแต่ละเผ่าพันธุ์
                กล่าวสำหรับสยามประเทศไทยเรา พูดในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ จากหนังสือ  ปฏิบัติการลับ ในสถานการณ์ลึก ของขุนศึกการข่าว ได้มอ่งเบื้องลึกของผู้เขียนที่ต้องการสะท้อน ตั้งแต่ ยุคจอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมา  ในหลวงทรงงานหนัก เพื่อแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย  สฤษดิ์เองก็ได้จัดพิธีสวนสนามเพื่อถวายความจงรักภักดีของทหารรักษาพระองค์ ขึ้นทุกปีจวบจนปัจจุบัน ประกอบกับสหรัฐอเมริกา ในยุคนั้นก็ทุ่มงบทั้งเศรษฐกิจและการทหารต่อประเทศไทยในการเอาชนะคอมมิวนิสต์"  สร้าง ระบอบเผด็จการทหาร ยังความเข้มแข็งต่อระบบอำมาตย์ ค้ำชูราชบัลลังก์ ระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา ระบบดังกล่าวได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงภายใต้สภานการณ์เอาชนะคอมมิวนิสต์ มีประสบการณ์อันโชกชน มีความเข้มแข็งทั้งทางการเมืองและกำลังพล ดังที่เราๆท่านๆเห็นในความจริงทีดำรงอยู่

                ประชาธิปไตบแบบไทยๆที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้พัฒนาปรับตัวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แม้รัฐธรรมนูญปี
2540 ให้อำนาจบริหารกว้างขึ้น แต่ก็เกิดปัญหาตามที่ได้เห็น จึงต้องกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550  หาก มองในมุมมองซ้ายเก่า ยี่สิบกว่าปีมานี้ นับแต่ความพ่ายแพ้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทียึดกุมลัทธิมาร์ก ซื-ลัทธิเลนิน-ความคิดเหมาเจ๋อตง เป็นทฤษฎีชี้นำในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคม และความเปลี่ยนแปลงของพรรคพี่น้องในขบวนการคอมมิวนิสต์สากล ได้เกิดคำถามมากมายต่อลัทธิมาร์กซว่าถูกต้องหรือไม่ การต่อสู้ของประชาชนขาดเอกภาพ ขาดการนำที่เข้มแข็ง ขาดทฤษฏีที่เป็นที่ยอมรับในการชี้นำการเคลื่อนไหวต่อสู้ เกิดปรากฏการณ์แตกแยกทางความคิดกัน คนละขั้ว วิเคราะห์สังคมไทย ไปคนละทาง โต้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช ส่งผลสะเทือนต่อการเคลื่อนไหวของมวลชนดังปรากฎในขบวนการเสื้อเหลืองเสื้อ แดง  สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายประชาขนและประเทศชาติโดยรวม
                หากมองในมุมของคนรักความเป็นธรรม  การต่อสู้ของมวลชนเสื้อเหลืองเสื้อแดง มองให้ลึกๆแล้ว พวกท่านทั้งหลายล้วนต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เมื่อดูจากลักษณะพิเศษของสังคมไทยที่มีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโคน ท่านทักษิณก็ประกาศอย่างแจ่มชัดแล้วว่า "ถ้า เมื่อไหร่เกียวพันกับสถาบัน(พระมหากษัตริย์) ผมขวางแน่ ผมขวางแน่และผมจะให้คนเสื้อแดงที่สนับสนุนผมไม่ให้ล่วงเลยได้"ซึ่งได้ให้คำ ตอบแก่แดงเก่าที่หวังอาศัยนายทุนผูกขาดทักษิณ หรือชูทักษิณเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย              ท่าม กลางความสับสนปั่นป่วนทั้งทางทฤษฏีและการเคลื่อนไหวที่แตกเป็นสองขั้ว ในเฉพาะหน้า ท่านที่มีอุดมการณ์ที่จะต่อสู้เพื่อประชาชนไม่ว่าเหลืองหรือแดง  ควรชูการต่อสู้ เพื่อความเป็นธรรมในสังคมจึงจะได้รับการสนับสนุนของมวลชนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้ ท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นประการใด ช่วยเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นด้วย เพราะการเมืองที่เป็นอยู่มันเกี่ยวกับเราในชีวิตประจำวันอย่างไม่สามารถแยกออกจากมันได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น